dr Katarzyna
Franczak

WSPÓŁPRACOWNIK


k.franczak@wichlegal.pl +48 22 126 24 07


Języki

angielski (biegły)

Doświadczenie

Współpracownik Kancelarii doradzający przy wybranych projektach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw doradzając zarówno przy tworzeniu nowych przedsięwzięć biznesowych jak również w trakcie ich bieżącej działalności.

Wśród podmiotów gospodarczych, z którymi stale współpracuje, są zarówno duże przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej, m.in. z branży produkcyjnej, w tym motoryzacyjnej, automatyzacji produkcji, branży handlowej, w tym handlu urządzeniami elektronicznymi, oraz usługowej, w tym w ramach rynku usług finansowych - instytucje płatnicze, a także biura architektoniczne.

Obszarem szczególnej specjalizacji, zarówno zawodowej jak i naukowej, jest prawo cywilne i handlowe.

 

W 2013 r. Katarzyna Franczak uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego), a praca doktorska „Zarząd fundacji” ukazała się drukiem w 2014r.


PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI