Agnieszka Madej

WSPÓŁPRACOWNIK
AUDYTOR


a.madej@wichlegal.pl +48 22 126 24 07


Języki

angielski (biegły)

Doświadczenie

Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP), Certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania projektami PRINCE2, Project Manager EY Academy, ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wdrażania i monitorowania rozwiązań systemowych zwiększających efektywność i skuteczność działania organizacji. Doświadczenie zdobywała głównie w sektorze publicznym, w latach 2006-2017 pracowała w Ministerstwie Finansów. Uczestniczyła w tworzeniu systemu kontroli i nadzorze nad jego funkcjonowaniem, tworzeniu i wdrażaniu strategii działania organizacji, budowie architektury biznesowej systemu informacyjnego, w tym modelowaniu procesów na potrzeby zarządzania procesowego. Brała udział w projektach informatycznych wspierających procesy biznesowe jako analityk biznesowy i lider zespołu projektowego.

Zajmuje się doradztwem w obszarze ochrony danych osobowych oraz zarządzania ryzykiem. Wspomaga podmioty gospodarcze prowadząc szkolenia, projekty wdrożeniowe i audyty systemu ochrony danych osobowych oraz pełni funkcję inspektora ochrony danych.


PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI