Publikacje

„Jurysdykcja krajowa w postępowaniu upadłościowym”

współautor: Tomasz Chilarski

Przegląd Prawa Handlowego nr 2/2004

„Understanding Modern Company Law”

współautor: Tomasz Chilarski,

pod red.

W. Katnera i U. Promińskiej,

Warszawa 2010.

Wydawnictwo Beck,

Warszawa 2004.

„Ogłoszenie upadłości spółki zależnej przez sąd zagraniczny w świetle prawa wspólnotowego”

autor: Tomasz Chilarski

[w:] Studia Prawno-Europejskie t. VIII

pod red.

prof. dr hab. Michała Seweryńskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2007.

„Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej”

autor: Tomasz Chilarski

Warszawa 2008

Strona3 z 4


PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI